Försäljning

tv7@tv7produktion.se

+46 (0)33-13 20 79

Albonoliden 5 3:VÅN

506 30 BoråsFÖRSÄLJNING


Självklart vill vi sälja våra produkter.

Vi ringer oftast dig för en förenings räkning. Där ditt företag har möjlighet till bra exponering. Vi säljer endast reklam vi själva står bakom och tycker är bra.


Vi erbjuder annonsplatser på TV-skärmar i offentliga miljöer, vi har ca 200st skärmar med bred räckvidd och målgrupp.

Detta är möjligt tack vare våra samarbetspartners:

Copyright © Tv7 Produktion AB 2019